top of page

PRIVACY STATEMENT

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en zorgen er voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Het verwerken en gebruik van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

Doeleinden van de gegevensverwerking 
Wij verwerken persoonsgegevens ter promotie van de activiteiten van CRUDON Productions 
en de daar aanverwante zaken.


Nieuwsbrieven 
Wij publiceren nieuwsbrieven waarmee wij geïnteresseerden informeren over nieuws op het gebied van onze activiteiten  en aanverwante zaken. Wij voegen uw e-mailadres uitsluitend toe wanneer u daar uitdrukkelijke toestemming voor hebt verleend. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Ons e-mailbestand wordt niet aan derden ter beschikking gesteld. 

Sociale netwerken 
Op onze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te promoten of te delen op de sociale netwerken FacebookTwitter en Snapchat. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter en Snapchat zelf. In de privacyverklaring van Facebook, Twitter en LinkedIn leest u wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij verwerken met behulp van deze code . 

Google Analytics 
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. De verkregen data wordt, met inbegrip van het IP-adres door Google overgedragen naar servers in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt, om rapporten over onze website te kunnen verstrekken en om adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te bieden. Google kan deze informatie verstrekken aan derden indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Lees voor meer het informatie het privacybeleid van Google en meer specifiek het privacybeleid van Google Analytics

Cookies 
Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Wij maken gebruik van cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt de cookies uitzetten via uw browser.  

Bewaartermijn 
CRUDON Productions bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking, dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens aan te vragen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. 

Datum 
Deze privacyverklaring is opgemaakt op 2 mei 2018 en het laatst gewijzigd op 22 mei 2018. Wij behouden ons het recht voor dit statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. 

Logo - CRUDON.png
bottom of page